نتایج 1 - 20 از 91 موارد پیدا شده

ناخدای زیر500

۰۳ آبان, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۷ ق.ظ

ناخدای زیر 500

نوع شناور:سوپلای بوت

مسیر حرکت:دریای جنوب

حقوق: 20 تا 25 میلیون تومان

بیمه دارد

هزینه 350,000 تومان


کاپیتان زیر 3000

۰۳ آبان, ۱۴۰۲ ۹:۳۲ ق.ظ

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور:کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر حرکت : دریای جنوب

25 روز کار -...

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان بالای 3000

۲۵ مهر, ۱۴۰۲ ۲:۵۳ ب.ظ

کاپیتان بالای 3000

نوع شناور : جنرال کارگو

بیمه ندارد

لاشینگ ندارد

حقوق : 170 میلیون تومان

مسیر...

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 500

۲۰ مهر, ۱۴۰۲ ۱:۳۲ ب.ظ

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : یدک کش سینگل خدماتی

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق بین 20 تا 40 میلیون تومان

هزینه 350,000 تومان


کاپیتان زیر 500

۱۸ مهر, ۱۴۰۲ ۲:۱۷ ب.ظ

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

حقوق : 25 میلیون تومان ( حق مساعده داده می شود )

بیمه دارد

لاشینگ دارد

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000

۱۷ مهر, ۱۴۰۲ ۱:۵۸ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور :یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق پایه 60 میلیون(توافقی)

دریای...


ناخدا زیر 500

۱۷ مهر, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰ ب.ظ

ناخدا زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 30 تا 60 میلیون تومان ( توافقی)

هزینه 350,000 تومان


کاپیتان زیر 3000 برای حوزه خلیج فارس

۰۸ مهر, ۱۴۰۲ ۲:۱۴ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور : بارج

حقوق : توافقی 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مرخصی : توافقی 

 

هزینه 350,000 تومان

ناخدا زیر 500 با حقوق 35 تا 40 میلیون تومان

۰۶ مهر, ۱۴۰۲ ۱:۴۵ ب.ظ

ناخدا زیر 500

نوع شناور : تک و بارج 

حقوق : 35 تا 40 میلیون 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

کار و مرخصی : 25 روز کار 5 روز استراحت 

 

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 500 برای شناور کارگو زیر 500

۲۰ شهریور, ۱۴۰۲ ۳:۲۳ ب.ظ

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : کارگو زیر 500

حقوق: 20 میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

نیرو بومی خرمشهر یا آبادان 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس  (عراق )

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 500 برای حوزه خلیج فارس

۲۰ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۹ ب.ظ

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : تک و بارج

حقوق : 35 تا 40 میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

مرخصی و کار : 25 روز کار 5 روز استراحت 

مسیر حرکت : حوزه خلیج...

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000 دو ماه کار یک ماه استراحت

۲۰ شهریور, ۱۴۰۲ ۱:۴۲ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حداقل یکسال سابقه کار 

دوماه کار یک ماه استراحت 

نوع شناور : کرین بارج

حقوق : توافقی 

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج...

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000

۰۵ شهریور, ۱۴۰۲ ۱:۰۸ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق 85 میلیون تومان

شناور: کانتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس-جبلعلی

مرخصی: 27 روز کار و 3 روز مرخصی

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000

۰۴ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۳۳ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق: 70 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کانتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

قرارداد 4 ماهه

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 100 میلیون تومان

۰۴ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۳۱ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق 100 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مدت قرارداد توافقی است

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر ۵۰۰

۳۱ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۳۹ ب.ظ

کاپیتان زیر ۵۰۰

حقوق توافقی

شناور:‌یدک کش

بیمه دارد

مسیر:‌بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی:‌۲۵-۵

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 500

۲۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۰۸ ب.ظ

کاپیتان زیر 500

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: 20 روز کار و 10 روز مرخصی

 

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000با حقوق 80 میلیون تومان

۲۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۰۳ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق 80 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگر زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000

۲۳ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۰۹ ب.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق 75 تا 80 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 60 میلیون تومان

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۱:۱۴ ق.ظ

کاپیتان زیر 3000

حقوق 60 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان