نتایج 1 - 20 از 107 موارد پیدا شده

نیروی خدماتی آقا

۲۵ فروردین, ۱۴۰۳ ۵:۱۰ ب.ظ

حقوق: توافقی

مرخصی: توافقی

ساعت کاری: 8 الی 15:30 _ 15:30 الی 23:30

 

 

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

پرستار خانم

۲۵ فروردین, ۱۴۰۳ ۴:۴۸ ب.ظ

حقوق:10/000/000 تا 12/000/000 تومان

بیمه : ندارد

ساعت کاری: 24 ساعت

مرخصی: توافقی

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

نیروی خدماتی خانم یا آقا

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۴۵ ب.ظ

حقوق: 8 میلیون تومان

تحصیلات: دیپلم

بیمه: توافقی

ساعت کار: توافقی

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

سالن دار آقا یا خانم

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۲۹ ب.ظ

حقوق: 8 میلیون تومان

تحصیلات: دیپلم

ساعت کاری: توافقی

محدوده تنکابن

 

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

کارگر خدماتی

۲۷ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۲:۲۵ ب.ظ

کارگر خدماتی

جنسیت: آقا

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه بعد از سه ماه

ساعت کاری: گردشی

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۲۶ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۵ ق.ظ

کارگر ساده

جنسیت آقا

داشتن سواد الزامیست

بیمه بعد از 2 ماه

سن زیر 30 سال

ساعت کاری: 7 الی 16:30

حقوق مصوب وزارت کار

هزینه 75,000 تومان

انباردار آقا

۱۸ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۷ ب.ظ

انباردار

جنسیت: آقا

حقوق توافقی

آدرس سلمانشهر

بیمه دارد

تحصیلات: حداقل دیپلم

ساعت کاری: 7:30 الی 18

سن زیر 35 سال

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۲۸ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۳۱ ب.ظ

کارگر ساده

جنسیت: آقا

حقوق 10 میلیون تومان

بیمه دارد

ساعت: 7:30 الی 19

سن زیر 30 سال

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۲۳ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۵ ب.ظ

کارگر ساده

حقوق 10 میلیون تومان

ساعت کاری 10 الی 24

جوان باشد

باسواد باشد

بیمه دارد

محل کار رستوران

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۲۷ ب.ظ

کارگر ساده برای خط تولید

جنسیت: آقا

با سواد باشند

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه دارد

سن زیر 35 سال

ساعت کاری: 8 الی 17

هزینه 75,000 تومان

تحویل دهنده آقا

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۲۳ ب.ظ

تحویل دهنده

تحصیلات حداقل دیپلم

بیمه دارد

حقوق 10 میلیون تومان

تایم کاری: 7 الی اتمام کار

سن: زیر 35 سال

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده خانم

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۱۴ ب.ظ

کارگر ساده جهت انجام نظافت و خانه داری

مجتمع تفریحی

جنسیت: خانم

باسواد باشند

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کاری: 8 الی 16

 

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده با حقوق مصوب وزارت کار

۱۷ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۱۷ ب.ظ

کارگر ساده

با سواد باشد

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کار: 9 الی 16

سن بین 25 الی 30 سال

هزینه 75,000 تومان

كارگر ساده

۱۶ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۰۸ ب.ظ

كارگر ساده

جنسيت: آقا

باسواد باشد

حقوق 6 ميليون تومان

بيمه بعد از 5 ماه

ساعت كاري: 8 الي 16

جوان و زير 35 سال

 

هزینه 75,000 تومان

بی خز کار

۱۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۱:۵۳ ق.ظ

بی خز کار

جنسیت: آقا

حقوق: 10-15 میلیون تومان

ساعت کاری: 7:30 الی 16

جوان باشد

تحصیلات: حداقل دیپلم

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۱۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۲ ق.ظ

کارگر ساده

حقوق : مصوب وزارت کار

بیمه دارد

با سواد باشن

ساعت کار: 9 الی 18

جوان باشد

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده با حقوق مصوب وزارت کار

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۱۳ ب.ظ

کارگر ساده

جنسیت: آقا

باسواد باشد

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کار: 7:30 الی 15

سن زیر 35 سال

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۱۱ ب.ظ

کارگر ساده

جنسیت: آقا

باسواد باشد

حقوق: 8 میلیون تومان

ساعت کاری: 16:30 الی 23

جوان باشد

 

هزینه 75,000 تومان

کارگر ساده با حقوق مصوب وزارت کار

۰۸ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۲۳ ب.ظ

کارگر ساده

داشتن سواد الزامیست

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کاری: 8 الی 17

جوان باشد

هزینه 75,000 تومان

انباردار آقا

۰۷ مرداد, ۱۴۰۲ ۹:۱۶ ق.ظ

انباردار آقا

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کار 8 الی 17

جوان باشد

هزینه 75,000 تومان