نتایج 1 - 20 از 124 موارد پیدا شده

مهندس سوم زیر 3000 محدود

۲۵ مهر, ۱۴۰۲ ۴:۲۳ ب.ظ

مهندس سوم زیر 3000 محدود

نوع شناور : کانتینر

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

مسیر حرکت : حوزه دریای جنوب

هزینه 350,000 تومان


مهندس سوم زیر 500

۲۵ مهر, ۱۴۰۲ ۴:۰۹ ب.ظ

مهندس سوم زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد ولی تضمین نمیکنند

حقوق : 35 تا 40 میلیون تومان (...

هزینه 350,000 تومان

مهندس سوم زیر 3000

۱۹ مهر, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰ ب.ظ

مهندس سوم زیر 3000

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 18 میلیون ( توافقی )

مسیر...

هزینه 350,000 تومان

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

۰۴ مهر, ۱۴۰۲ ۱:۰۴ ب.ظ

مهندس سوم زیر 3000

برای یک ماه 

نوع شناور :کارگو زیر 3000

حقوق: 45 میلیون تومان

بیمه دارد 

مسیر حرکت: دریای خزر

 

 

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000

۲۶ شهریور, ۱۴۰۲ ۳:۵۴ ب.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: کیش

قرارداد 6 ماهه

یکماه استراحت با حقوق

هزینه 350,000 تومان

مهندس 3 بالای 3000

۲۶ شهریور, ۱۴۰۲ ۳:۳۹ ب.ظ

مهندس 3 بالای 3000

حقوق توافقی

مسیر: بندرعباس به امارات

بیمه دارد

شناور کانتینربر نامحدود

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000

۰۵ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۸ ب.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: کانتینر بر زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: دبی و خرمشهر

قرارداد یکساله

مرخصی: ماهی 5 روز

هزینه 350,000 تومان

مهندس 3 زیر 3000

۰۴ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۳۶ ب.ظ

مهندس 3 زیر 3000

موتورخونه تحویل بگیرد

حقوق 20 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: یدک کش و بارج

مسیر: بندرعباس

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

هزینه 350,000 تومان

مهندس ۳ زیر ۳۰۰۰

۳۱ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۴۲ ب.ظ

مهندس ۳ زیر۳۰۰۰

حقوق توافقی

شناور:‌یدک کش

بیمه دارد

مسیر:‌بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی:‌۲۵-۵

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000

۲۸ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۲۶ ب.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق: 25 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: خارک- استندبای سکوهای نفتی

مرضی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان استراحت کامل پرداخت می...

هزینه 350,000 تومان

مهندس 3 زیر 3000

۲۴ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۱:۴۷ ق.ظ

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: یدک کش و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرلنگه-بندرعباس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان مرخصی: توافقی

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000

۱۴ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۴۵ ب.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

سوپلای بوت زیر 3000

بیمه دارد

افریقای جنوبی

مرخصی: توافقی

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000 برای شناور سوپلای

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۴۱ ب.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق یکماه استراحت: نصف حقوق اصلی

هزینه 350,000 تومان

سرمهندس زیر 3000

۰۷ مرداد, ۱۴۰۲ ۹:۳۹ ق.ظ

سرمهندس زیر 3000

حقوق 45 تا 50 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان

مهندس 2 زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

۲۰ تیر, ۱۴۰۲ ۱۱:۴۳ ق.ظ

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 55 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی :طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان

مهندس 3 زیر 3000

۱۹ تیر, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰ ب.ظ

مهندس 3 زیر 3000

حقوق تا 35 میلیون تومان

شناور: تانکر بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

هزینه 250,000 تومان

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 37 میلیون تومان

۲۰ خرداد, ۱۴۰۲ ۳:۳۷ ق.ظ

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 37 میلیون تومان

شناور: کانتینر بر زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: بندرعباس-داخلی

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز مرخصی

 


مهندس 2 زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

۱۶ خرداد, ۱۴۰۲ ۶:۳۴ ق.ظ

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تانکر زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد 4 ماهه


مهندس 3 زیر 3000

۱۶ خرداد, ۱۴۰۲ ۶:۲۰ ق.ظ

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 23 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت


مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

۰۶ خرداد, ۱۴۰۲ ۶:۳۰ ق.ظ

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 40 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار