نتایج 1 - 20 از 176 موارد پیدا شده

نیروی خانم یا آقا جهت کار بسته بندی

۲۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۱:۵۸ ق.ظ

حقوق:روزانه 500 تا 600 تومان (بستگی به تعداد بسته بندی دارد)

ساعت کاری: دورکاری- دلخواه

بیمه: دارد

تحصیلات: فرقی ندارد

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

سرایدار آقا

۲۷ فروردین, ۱۴۰۳ ۳:۲۲ ب.ظ

حقوق :طبق وزارت کار

بیمه:توافقی

مجرد یا همراه خانواده

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

پرستار بچه خانم

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۵۰ ب.ظ

حقوق: توافقی

ساعت کاری: 9 الی 18:30

تحصیلات : مهم نیست

محدوده تنکابن

 

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

کمک آشپز فرنگی

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۴۱ ب.ظ

حقوق: توافقی

تحصیلات: دیپلم

بیمه: توافقی

ساعت کار: توافقی

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

آشپزفرنگی خانم یا آقا

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۳۷ ب.ظ

حقوق: توافقی

بیمه: توافقی

ساعت کار: توافقی

محدوده تنکابن

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

خیاط مبل آقا

۱۹ فروردین, ۱۴۰۳ ۱۲:۲۴ ب.ظ

حقوق: طبق وزارت کار

بیمه: دارد

ساعت کاری: 8 الی 00_ 13:30 الی 20   

محدوده تنکابن

 

هزینه دسته بندی 100,000 تومان

نگهبان با حقوق مصوب وزارت کار

۲۷ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۰ ب.ظ

نگهبان

جنسیت: آقا

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه بعد از سه ماه

ساعت کار: 8 الی 20

هزینه 75,000 تومان

نگهبان آقا

۱۸ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۱۵ ب.ظ

نگهبان

جنسیت آقا

تحصیلات : حداقل دیپلم

حقوق توافقی

شهر: تهران

بیمه دارد

سن زیر 27 سال

ساعت کار توافقی

هزینه 75,000 تومان

سرایدار

۱۸ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۹ ب.ظ

سرایدار

زوج باشند

تحصیلات: حداقل دیپلم

حقوق 8 میلیون تومان

بیمه بعد از سه ماه آزمایشی

ساعت کار: شبانه روزی

جوان باشد

هزینه 75,000 تومان

پشتیبان دستگاه پوز

۰۸ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۱:۵۱ ق.ظ

پشتیبان دستگاه پوز

جنسیت: خانم و آقا

حقوق مصوب وزارت کار و پورسانت

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی

ساعت کار: 8 الی 13 و 16 الی 19

هزینه 750,000 تومان

سالندار

۲۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۰۶ ب.ظ

سالندار

جنسیت: خانم و آقا

حقوق مصوب وزارت کار

تحصیلات: کارشناسی به بالا

بیمه دارد

سن زیر 30 سال

ساعت کاری: 7:30 الی 16

هزینه 75,000 تومان

نگهبان

۲۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۵۹ ب.ظ

نگهبان

جنسیت: آقا

حقوق مصوب وزارت کار

تحصیلات: کارشناسی به بالا

بیمه دارد

سن زیر 30 سال

ساعت کاری: توافقی

هزینه 75,000 تومان

کمک آشپز

۲۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۵۲ ب.ظ

کمک آشپز

جنسیت خانم

با سواد باشد

حقوق 7 میلیون تومان

بیمه دارد

ساعت کار 8 الی 16

جوان باشد

 

هزینه 75,000 تومان

آشپز خانم

۲۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۵۱ ب.ظ

آشپز

جنسیت خانم

با سواد باشد

حقوق 10 میلیون تومان

بیمه دارد

ساعت کار 8 الی 16

جوان باشد

هزینه 75,000 تومان

پشتیبان دستگاه پوز

۲۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۵۱ ب.ظ

پشتیبان دستگاه پوز

جنسیت:خانم و آقا

تحصیلات: حداقل دیپلم

بیمه: تامین اجتماعی و تکمیلی

حقوق: مصوب وزارت کار و پورسانت

ساعت کار: 8 الی اتمام کار

داشتن وسیله نقلیه...

هزینه 75,000 تومان

نگهبان برای شرکت

۲۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۴۴ ب.ظ

نگهبان

جنسیت: آقا

شرکت حومه تنکابن

داشتن سواد الزامیست

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

سن زیر 40 سال

تایم کاری: گردشی

هزینه 75,000 تومان

نگهبان و خدماتی آقا

۲۴ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۰۷ ب.ظ

نگهبان و خدماتی

جنسیت: آقا

با سواد باشد

بیمه دارد

حقوق: 6 میلیون تومان

ساعت کاری: گردشی

مرخصی: 20 روز کار و 10 روز مرخصی

هزینه 75,000 تومان

نیروی حراست

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۳۲ ب.ظ

حراست

جنسیت: آقا

تحصیلات: حداقل دیپلم

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کار: گردشی

هزینه 75,000 تومان

نیروی خدماتی و سرایداری

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۱۶ ب.ظ

خدماتی و سرایدار

جنسیت آقا

باسواد باشد

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کار:شبانه روزی

جوان باشد

متاهل باشد

هزینه 75,000 تومان

آشپز خانم

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۶ ب.ظ

آشپز

جنسیت: خانم

باسواد باشد

حقوق: مصوب وزارت کار

بیمه دارد

ساعت کاری: 10:30 الی 24

هزینه 75,000 تومان