نتایج 1 - 20 از 105 موارد پیدا شده

سکن آفیسر نامحدود

۲۹ مهر, ۱۴۰۲ ۳:۲۸ ب.ظ

سکن آفیسر نامحدود یا چیف آفیسر 

نوع شناور : تانکر بالای 3000

مسیر حرکت : حوزه خزر

قرارداد 4 ماهه بدون مرخصی است.

هزینه 350,000 تومان


افسر دوم زیر 500

۲۰ مهر, ۱۴۰۲ ۲:۱۶ ب.ظ

افسر دوم زیر 500

نوع شناور: یدک کش سینگل خدماتی

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 20 میلیون ( توافقی )

هزینه 350,000 تومان


افسر دوم نامحدود

۱۷ مهر, ۱۴۰۲ ۱۲:۱۱ ب.ظ

افسر دوم نامحدود

نوع شناور:تانکر

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق :85 تا 90 میلیون تومان

4 ماه...

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

۱۵ مهر, ۱۴۰۲ ۴:۰۹ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور کارگو زیر 3000

حقوق برای سفر اولی ها :35 تا 40 میلیون 

حقوق برای نیروهای باسابقه : 40 میلیون به...

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

۱۳ مهر, ۱۴۰۲ ۲:۵۵ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق: 50 میلیون تومان 

بیمه دارد  

مسیر حرکت : دریای خزر 

 

 

هزینه 350,000 تومان

افسر اول زیر 3000

۲۲ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۱۰ ب.ظ

افسر اول زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد 6 ماهه

هزینه 350,000 تومان

افسر اول زیر ۳۰۰۰

۲۲ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۸ ب.ظ

افسر اول زیر 3000

شناور: کانتینربر زیر 3000

حقوق توافقی

مسیر: بندرعباس-جبل علی

قرارداد 6 ماهه

هزینه 350,000 تومان

افسر اول زیر 3000

۲۲ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۴ ب.ظ

افسر اول زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد 6 ماهه

 

هزینه 350,000 تومان

افسر اول نامحدود

۲۲ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۰۰ ب.ظ

افسر نامحدود

حقوق توافقی

شناور: تانکر نامحدود

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

هزینه 350,000 تومان

افسردوم زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

۲۱ شهریور, ۱۴۰۲ ۴:۱۶ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق: 55 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

بیمه دارد

هزینه 350,000 تومان

افسر اول زیر ۳۰۰۰

۱۹ شهریور, ۱۴۰۲ ۲:۵۶ ب.ظ

افسراول زیر ۳۰۰۰

حقوق ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان

شناور:‌سو\لای زیر ۳۰۰۰

مسیر:‌سکوهای پارس جنوبی

مرخصی:‌۳۰ روز کار و ۵ روز مرخصی

بیمه دارد

 

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000

۰۷ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: عسلویه

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز مرخصی

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم بالای 3000

۰۵ شهریور, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۳ ب.ظ

افسر دوم بالای 3000

حقوق: 65 تا 75 میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد سه الی شش ماهه

شناور: کارگو بالای 3000

هزینه 350,000 تومان

افسردوم زیر 3000 با حقوق 45 میلیون تومان

۲۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۳۵ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان

۲۲ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۱:۰۰ ق.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000

۱۷ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۴۹ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق : 45 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000

۱۷ مرداد, ۱۴۰۲ ۱:۴۶ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر:بوشهر-دیر-قطر

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000

۱۵ مرداد, ۱۴۰۲ ۲:۴۶ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-جبلعلی

سی روز کار و 15 روز مرخصی

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 500

۱۴ مرداد, ۱۴۰۲ ۹:۵۷ ق.ظ

افسر دوم زیر 500

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 500

بیمه دارد

لاشینگ دارد

قرارداد 3 ماهه

بندرعباس-حوزه خلیج فارس

هزینه 350,000 تومان

افسر دوم زیر 3000

۰۹ مرداد, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۶ ب.ظ

افسر دوم زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی:طبق قانون اداره کار

هزینه 350,000 تومان