نیروی استاد کار ماهر


نویسنده : mainuser
۱۹ خرداد, ۱۴۰۳
۱۶:۰۵
خلاصه مطلب

حقوق: طبق اداره کار 

بیمه : دارد

تحصیلات: مهم نیست

ساعت کاری: 7:30 الی 12-14 الی 18