سرملوان


نویسنده : mainuser
۴ آبان, ۱۴۰۲
۱۴:۵۴
خلاصه مطلب

سر ملوان 

نوع شناور: آبشور

مسیر حرکت : خلیج پارس

حقوق: روزانه یک میلیون و ششصد هزار تومان

بیمه ندارد

از سفر دوم بیمه می شوند .

لاشینگ ندارد.

 

هزینه 250,000 تومان
گروه ملوان ها