کاربر موتور زیر 750


نویسنده : mainuser
۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۱۲
خلاصه مطلب

کاربر موتور زیر 750

شناور: تک و بارج

حقوق: از 12 الی 15 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس

سه ماه کار و 15 روز مرخصی

بیمه دارد

هزینه 250,000 تومان
گروه کاربر موتورها.کاریابی دریایی