کاپیتان زیر 500 با حقوق توافقی


نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۵۳
خلاصه مطلب

کاپیتان زیر 500

حقوق توافقی

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

گروه کاپیتان ها. کاریابی دریایی