کارگر ساده آقا

نویسنده : mainuser
۳۰ فروردین, ۱۴۰۳
۱۲:۵۶

تحصیلات: مهم

حقوق: 6 تا 7 تومان

بیمه: ندارد

ساعت کاری: 8:30 الی 20

راه اندازی سامانه جدید کاریابی با امکان دریافت پورسانت

نویسنده : mainuser
۹ آبان, ۱۴۰۲
۰۸:۰۸

راه اندازی سامانه جدید کاریابی آنلاین

با امکان دریافت پورسانت تا سقف نامحدود برای همه

sbb-co.net

راه اندازی سامانه جدید کاریابی با امکان دریافت پورسانت

نویسنده : mainuser
۹ آبان, ۱۴۰۲
۰۸:۰۷

راه اندازی سامانه جدید کاریابی آنلاین

با امکان دریافت پورسانت تا سقف نامحدود برای همه

sbb-co.net

آشپز

نویسنده : mainuser
۷ آبان, ۱۴۰۲
۱۵:۱۶

آشپز

نوع شناور: تانکر بالای 3000

حقوق: 20 میلیون تومان

قرارداد 4 ماهه بدون مرخصی

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

سرملوان

نویسنده : mainuser
۴ آبان, ۱۴۰۲
۱۴:۵۴

سر ملوان 

نوع شناور: آبشور

مسیر حرکت : خلیج پارس

حقوق: روزانه یک میلیون و ششصد هزار تومان

بیمه ندارد

از سفر دوم بیمه می...

موتوریست

نویسنده : mainuser
۴ آبان, ۱۴۰۲
۱۴:۳۹

موتوریست

نوع شناور:آبشور

حقوق:روزانه یک میلیون و پانصد هزار تومان

مسیر حرکت : خلیج پارس

مرخصی و زمان کار : توافقی

بیمه...

ملوان ab

نویسنده : mainuser
۴ آبان, ۱۴۰۲
۱۲:۵۶

ملوان ab

مسیر حرکت : خلیج پارس 

نوع شناور : آبشور

حقوق: به صورت روزانه یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان

مرخصی : توافقی

ناخدای زیر500

نویسنده : mainuser
۳ آبان, ۱۴۰۲
۱۰:۰۷

ناخدای زیر 500

نوع شناور:سوپلای بوت

مسیر حرکت:دریای جنوب

حقوق: 20 تا 25 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۳ آبان, ۱۴۰۲
۰۹:۳۲

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور:کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر حرکت : دریای جنوب

25 روز کار - 5 روز استراحت

موتوریست

نویسنده : mainuser
۳ آبان, ۱۴۰۲
۰۸:۴۲

موتوریست

نوع شناور:کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق:17 میلیون

مسیر حرکت:دریای جنوب

25 روز کار-5 روز...

آشپز یا ملوان آشپز

نویسنده : mainuser
۳ آبان, ۱۴۰۲
۰۸:۱۶

آشپز یا ملوان آشپز

نوع شناور:صیادی زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق:توافقی

مسیر حرکت : دریای جنوب

ملوان باسابقه

نویسنده : mainuser
۲ آبان, ۱۴۰۲
۱۴:۴۷

ملوان باسابقه

نوع شناور:یدک کش خدماتی-سوپلای بوت

مسیر حرکت : خلیج پارس

حقوق:12 تا 14 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

کاربر موتور

نویسنده : mainuser
۲ آبان, ۱۴۰۲
۱۳:۵۰

کاربر موتور

نوع شناور:کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

مسیر حرکت : حوزه دریای خزر

قرارداد دو ماهه است

ملوان AB

نویسنده : mainuser
۲۹ مهر, ۱۴۰۲
۱۶:۰۵

ملوان AB

نوع شناور : تانکر بالای 3000

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق: 14 تا 16 میلیون تومان

حوزه خزر

قرارداد 4...

کاربر موتور یا اویلر

نویسنده : mainuser
۲۹ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۴۹

اویلر یا کاربر موتور

نوع  شناور : تانکر بالای 3000

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق: بی سابقه 14 میلیون تومان(توافقی)

باسابقه:16...

سکن آفیسر نامحدود

نویسنده : mainuser
۲۹ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۲۸

سکن آفیسر نامحدود یا چیف آفیسر 

نوع شناور : تانکر بالای 3000

مسیر حرکت : حوزه خزر

قرارداد 4 ماهه بدون مرخصی است.

حقوق : 85 تا 95 میلیون...

ملوان

نویسنده : mainuser
۲۶ مهر, ۱۴۰۲
۰۹:۰۷

ملوان

نوع شناور : شناور تفریحی

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

مسیر حرکت : دریای جنوب

حقوق : با بیمه ده میلیون و پانصد هزار...

مهندس سوم زیر 3000 محدود

نویسنده : mainuser
۲۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۶:۲۳

مهندس سوم زیر 3000 محدود

نوع شناور : کانتینر

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

مسیر حرکت : حوزه دریای جنوب

حقوق : 35 تا 40 میلیون...

مهندس سوم زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۶:۰۹

مهندس سوم زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد ولی تضمین نمیکنند

حقوق : 35 تا 40 میلیون تومان ( توافقی)

مسیر...

اویلر باتجربه

نویسنده : mainuser
۲۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۴۵

اویلر باتجربه

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد ولی تضمین نمیکنند

حقوق : 25 میلیون تومان ( توافقی)

مسیر حرکت :...

الکتریشن بالای 3000

نویسنده : mainuser
۲۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۰۹

الکتریشن بالای 3000

ETR

نوع شناور : جنرال کارگو

حقوق:45 میلیون تومان

یمه ندارد

لاشینگ ندارد

مسیر حرکت : حوزه...

کاپیتان بالای 3000

نویسنده : mainuser
۲۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۵۳

کاپیتان بالای 3000

نوع شناور : جنرال کارگو

بیمه ندارد

لاشینگ ندارد

حقوق : 170 میلیون تومان

مسیر حرکت : حوزه دریای خزر

اویلر

نویسنده : mainuser
۲۰ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۳۱

اویلر

نام شناور : تانکر

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق 14 تا 16 میلیون تومان

مسیر حرکت : حوزه دریای خزر

4 ماه...

افسر دوم زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۰ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۱۶

افسر دوم زیر 500

نوع شناور: یدک کش سینگل خدماتی

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 20 میلیون ( توافقی )

مسیر حرکت : حوزه جنوب

کاپیتان زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۰ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۳۲

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : یدک کش سینگل خدماتی

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق بین 20 تا 40 میلیون تومان

دو شیفت : 15 روز کار - 15 روز...

مهندس سوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۹ مهر, ۱۴۰۲
۱۲:۵۰

مهندس سوم زیر 3000

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 18 میلیون ( توافقی )

مسیر حرکت : دریای خزر

اویلر یا موتوریست

نویسنده : mainuser
۱۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۳۷

اویلر یا موتوریست 

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

موتور کاترپیلار را بشناسد

حقوق بالای 15 میلیون...

آشپز

نویسنده : mainuser
۱۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۱۱

آشپز

آشپزی برای 6 نفر

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 10 میلیون ( توافقی )

مسیر حرکت :...

ملوان زیر 500

نویسنده : mainuser
۱۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۴۱

ملوان زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

حقوق : بدون سابقه 6 میلیون و نیم تا 9 میلیون تومان

با سابقه 8 تا 12 میلیون تومان

شیفتینگ کار 12 تا 18...

کاپیتان زیر 500

نویسنده : mainuser
۱۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۱۷

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

حقوق : 25 میلیون تومان ( حق مساعده داده می شود )

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر حرکت : حوزه...

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۷ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۵۸

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور :یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق پایه 60 میلیون(توافقی)

دریای جنوب

یک ماه...

ناخدا زیر 500

نویسنده : mainuser
۱۷ مهر, ۱۴۰۲
۱۲:۵۰

ناخدا زیر 500

نوع شناور : یدک کش بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق : 30 تا 60 میلیون تومان ( توافقی)

مسیر حرکت : دریای جنوب

افسر دوم نامحدود

نویسنده : mainuser
۱۷ مهر, ۱۴۰۲
۱۲:۱۱

افسر دوم نامحدود

نوع شناور:تانکر

بیمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق :85 تا 90 میلیون تومان

4 ماه کار 

مرخصی...

آشپز یا آشپز ملوان

نویسنده : mainuser
۱۷ مهر, ۱۴۰۲
۱۱:۴۰

آشپز یا آشپز ملوان

آشپزی برای 15 نفر

نوع شناور :کارگو زیر 3000

بییمه دارد

لاشینگ ندارد

حقوق 22 تا 25 میلیون تومان

افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۵ مهر, ۱۴۰۲
۱۶:۰۹

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور کارگو زیر 3000

حقوق برای سفر اولی ها :35 تا 40 میلیون 

حقوق برای نیروهای باسابقه : 40 میلیون به بالا

بیمه دارد

آشپز درجه یک یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۱۳ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۲۶

آشپز درجه یک 

حقوق : 30 میلیون به بالا 

بیمه دارد 

یک ماه کار یک ماه استراحت 

یک ماه استراحت حقوق یک پنجم 

نوع شناور : بارج 

برای سکو های نفتی 

 

کاربر موتور نامحدود برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۱۳ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۱۵

کاربر موتور نامحدود 

نوع  شناور : سوپلای بوت 

حقوق : توافقی 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۳ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۵۵

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق: 50 میلیون تومان 

بیمه دارد  

مسیر حرکت : دریای خزر 

 

 

کاپیتان زیر 3000 برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۱۴

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور : بارج

حقوق : توافقی 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مرخصی : توافقی 

 

الکتریشینETR با حقوق 60 تا 100 میلیون

نویسنده : mainuser
۸ مهر, ۱۴۰۲
۱۲:۲۹

الکتریشین etr

با سابقه و کار بلد 

مسلط به زبان انگلیسی

نوع شناور : بارج 

حقوق: 60 تا 100 میلیون تومان 

بیمه دارد

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مرخصی : توافقی

 

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 15 تا 20 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ مهر, ۱۴۰۲
۱۵:۰۶

کاربرموتور زیر 7550

موتور خونه تحویل بگیرد 

نوع شناور : تک و بارج

حقوق : 15 تا 20میلیون تومان

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

کار و مرخصی : 25 روز کار 5 روز استراحت 

 

ناخدا زیر 500 با حقوق 35 تا 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۴۵

ناخدا زیر 500

نوع شناور : تک و بارج 

حقوق : 35 تا 40 میلیون 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

کار و مرخصی : 25 روز کار 5 روز استراحت 

 

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۴ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۰۴

مهندس سوم زیر 3000

برای یک ماه 

نوع شناور :کارگو زیر 3000

حقوق: 45 میلیون تومان

بیمه دارد 

مسیر حرکت: دریای خزر

 

 

ملوان برای شناور صیادی

نویسنده : mainuser
۳ مهر, ۱۴۰۲
۱۴:۲۲

 ملوان نامحدود 

بدون سابقه پذیرفته میشود 

نوع شناور : صیادی زیر 3000

حقوق : 8 میلیون تومان 

در مواقع صیادی پورسانت صید دارد 

بیمه دارد 

کار و مرخصی : 4 ماه کار یک ماه استراحت 

یک ماه...

کاپیتان زیر 500 برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۱۷

کاپیتان برای شناور تک و بارج با حقوق 25 تا 35 میلیون بستگی به سابقه کار دارد . مسیر حرکت حوزه خلیج فارس . مرخصی سه ماه کار 15 روز مرخصی 

 

آشپز برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱ مهر, ۱۴۰۲
۱۳:۱۲

اشپز برای شناور تک و بارج با حقوق 8 تا 12 میلیون بستگی به سابقه کار دارد . مسیر حرکت حوزه خلیج فارس . مرخصی سه ماه کار 15 روز مرخصی 

ملوان برای یدک کش و بارج

نویسنده : mainuser
۱ مهر, ۱۴۰۲
۱۲:۵۹

ملوان با حقوق صفر تا 9 میلیون و کارکرده تا حقوق 12 میلیون و شیفتکاری تا 18 میلیون و مسیر حرکت حوزه خلیج فارس می باشد و 3 ماه کار و 15 روز مرخصی 

ملوان نامحدود با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱ مهر, ۱۴۰۲
۱۰:۵۹

ملوان نامحدود 

سابقه کار : 3 سال 

آشنایی به : پمپ کردن و تخلیه بار و نگه داری 

نوع شناور : تک و بارج

حقوق: 15 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : بندرعباس به قطر 

استراحت: ماهی 5...

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۲۹ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۳۷

کاربر موتور زیر 750

با سابقه: موتورخونه تحویل بگیره

حقوق 15میلیون تومان

شناور: سینگل

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-عمان

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز استراحت

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۲۹ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۳۳

کاربر موتور زیر 750

با سابقه: موتورخونه تحویل بگیره

حقوق 20 میلیون تومان

شناور: یدک کش

بیمه بعد از دو ماه

مسیر: اسکله خرمشهر

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

مهندس 3 بالای 3000

نویسنده : mainuser
۲۶ شهریور, ۱۴۰۲
۱۵:۳۹

مهندس 3 بالای 3000

حقوق توافقی

مسیر: بندرعباس به امارات

بیمه دارد

شناور کانتینربر نامحدود

افسر اول زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۲ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۱۰

افسر اول زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد 6 ماهه

افسر اول زیر ۳۰۰۰

نویسنده : mainuser
۲۲ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۰۸

افسر اول زیر 3000

شناور: کانتینربر زیر 3000

حقوق توافقی

مسیر: بندرعباس-جبل علی

قرارداد 6 ماهه

افسر اول زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۲ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۰۴

افسر اول زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد 6 ماهه

 

افسر اول نامحدود

نویسنده : mainuser
۲۲ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۰۰

افسر نامحدود

حقوق توافقی

شناور: تانکر نامحدود

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

کاربر موتور کارکرده

نویسنده : mainuser
۲۲ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۵۸

کاربر موتور

موتورخونه تحویل بگیرد

حقوق 15 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تفریحی زیر 500

جزیره کیش

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

افسردوم زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۱ شهریور, ۱۴۰۲
۱۶:۱۶

افسر دوم زیر 3000

حقوق: 55 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

بیمه دارد

کاربر موتور کارکرده

نویسنده : mainuser
۲۱ شهریور, ۱۴۰۲
۱۶:۱۱

کاربر موتور کارکرده

موتورخونه تحویل بگیره

شناور: سینگل

حقوق 15 میلیون تومان

مسیر: بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

بیمه دارد

کاپیتان زیر 500 برای شناور کارگو زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۵:۲۳

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : کارگو زیر 500

حقوق: 20 میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

نیرو بومی خرمشهر یا آبادان 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس  (عراق )

ملوان آشپز برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۵:۰۶

ملوان آشپز 

برای 15 نفر غذا درست کند 

نوع شناور : تک و بارج 

 حقوق : 10 تا 15  میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

مسیر حرکت :  بندر عباس (داخلی) 

کار و مرخصی : 25 روز کار 5 روز...

کاربر موتور زیر 750 برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۴۹

کاربر موتور زیر 750 

موتور خانه تحویل بگیرد (با سابقه )

حقوق : 15 تا 20 میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

نوع شناور : تک و بارج 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

کار و مرخصی : 25 روز کار 5...

کاپیتان زیر 500 برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۰۹

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : تک و بارج

حقوق : 35 تا 40 میلیون تومان 

بیمه دارد 

لاشینگ دارد 

مرخصی و کار : 25 روز کار 5 روز استراحت 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

 

ملوان نامحدود با سابقه برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۵۷

ملوان نامحدود 

با سابقه 

حقوق :  15 میلیون تومان

بیمه :دارد 

نوع شناور: تک و بارج

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

ماهی 5 روز مرخصی 

کاپیتان زیر 3000 دو ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۲۰ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۴۲

کاپیتان زیر 3000

حداقل یکسال سابقه کار 

دوماه کار یک ماه استراحت 

نوع شناور : کرین بارج

حقوق : توافقی 

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

افسر اول زیر ۳۰۰۰

نویسنده : mainuser
۱۹ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۵۶

افسراول زیر ۳۰۰۰

حقوق ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان

شناور:‌سو\لای زیر ۳۰۰۰

مسیر:‌سکوهای پارس جنوبی

مرخصی:‌۳۰ روز کار و ۵ روز مرخصی

بیمه دارد

 

الکتریشین ETR

نویسنده : mainuser
۱۸ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۰۴

الکتریشین ETR

حقوق 28 میلیون تومان

شناور: لایروب زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس

مرخصی: 15 روز کار و 15 روز استراحت

کاربر زیر 750 با سابقه

نویسنده : mainuser
۱۸ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۰۰

کاربر موتور زیر 750

با سابقه

آشنایی با موتور شناور 

بیمه دارد

حقوق توافقی

شناور: بارج

مسیر: انزلی

مرخصی قراردادی: 3 روز کار و 3 روز استراحت

بومی انزلی باشد

کاربر موتور با سابقه

نویسنده : mainuser
۱۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۵:۲۳

کاربر  موتور نامحدود 

سابقه کار : 2 تا 3 سال در شناور های نامحدود 

نوع شناور : آفشور 

حقوق: روزی یک میلیون و 600 هزار تومان 

بیمه دارد 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج...

ملوان نامحدود با سابقه

نویسنده : mainuser
۱۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۵۷

ملوان نامحدود 

دو تا سه سال سابقه در شناور های نامحدود 

نوع شناور : آفشور 

حقوق : روزی یک میلیون و 350 هزار تومان

بیمه دارد 

مرخصی : توافقی

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

کاربر موتور با سابقه

نویسنده : mainuser
۱۱ شهریور, ۱۴۰۲
۱۶:۳۶

کاربر موتور 

با سابقه 

نوع شناور : تک و بارج

بیمه دارد 

حقوق : توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مرخصی : 25 روز کار 5 روز استراحت 

 

کاربر موتور نامحدود برای شناور سوپلای یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۱۱ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۵۳

کاربر موتور نامحدود 

با سابقه 

نوع شناور : سوپلای زیر 3000

یک ماه کار یک ماه استراحت 

یک ماه استراحت با حقوق 

بیمه دارد 

حقوق : توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

افسر دوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۷ شهریور, ۱۴۰۲
۱۲:۰۰

افسر دوم زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: عسلویه

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز مرخصی

سکند کوک با حقوق 400 دلار

نویسنده : mainuser
۷ شهریور, ۱۴۰۲
۱۱:۵۷

سکند کوک

حقوق 400 دلار

شناور: کانتینربر بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

قراردا 4 ماهه

زمان مرخصی: بیمه و حقوق ندارد

کاربر موتور بالای 750

نویسنده : mainuser
۶ شهریور, ۱۴۰۲
۱۲:۰۴

کاربر موتور بالای 750

دارای سابقه کار بالای 5 سال

حقوق: 15-18 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد سه ماهه

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۵ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۰۸

کاپیتان زیر 3000

حقوق 85 میلیون تومان

شناور: کانتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس-جبلعلی

مرخصی: 27 روز کار و 3 روز مرخصی

سرمهندس زیر 3000

نویسنده : mainuser
۵ شهریور, ۱۴۰۲
۱۲:۳۸

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: کانتینر بر زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: دبی و خرمشهر

قرارداد یکساله

مرخصی: ماهی 5 روز

افسر دوم بالای 3000

نویسنده : mainuser
۵ شهریور, ۱۴۰۲
۱۲:۳۳

افسر دوم بالای 3000

حقوق: 65 تا 75 میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

قرارداد سه الی شش ماهه

شناور: کارگو بالای 3000

مهندس 3 زیر 3000

نویسنده : mainuser
۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۳۶

مهندس 3 زیر 3000

موتورخونه تحویل بگیرد

حقوق 20 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: یدک کش و بارج

مسیر: بندرعباس

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۳۳

کاپیتان زیر 3000

حقوق: 70 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کانتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

قرارداد 4 ماهه

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 100 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۳۱

کاپیتان زیر 3000

حقوق 100 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مدت قرارداد توافقی است

سکند کوک با حقوق 23 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ شهریور, ۱۴۰۲
۱۴:۲۸

سکند کوک

حقوق 23 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد سه ماهه

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۱ شهریور, ۱۴۰۲
۱۳:۵۶

کاربر موتور زیر 750

حقوق: 8-12 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-پروژه ای

مرخصی ماهی 5 روز

مهندس ۳ زیر ۳۰۰۰

نویسنده : mainuser
۳۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۲

مهندس ۳ زیر۳۰۰۰

حقوق توافقی

شناور:‌یدک کش

بیمه دارد

مسیر:‌بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی:‌۲۵-۵

کاپیتان زیر ۵۰۰

نویسنده : mainuser
۳۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۳۹

کاپیتان زیر ۵۰۰

حقوق توافقی

شناور:‌یدک کش

بیمه دارد

مسیر:‌بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی:‌۲۵-۵

کاربر موتور بالای ۷۵۰

نویسنده : mainuser
۳۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۳۶

کاربر موتور بالای ۷۵۰

حقوق توافقی

شناور: کارگو زیر ۳۰۰۰

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی:‌طبق قانون اداره کار

سکند کوک با حقوق 22 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۳۴

سکند کوک

حقوق ۲۲ میلیون تومان

شناور: کارگو زیر ۳۰۰۰

بیمه دارد

مسیر:دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

حسابدار خانم

نویسنده : mainuser
۳۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۱۲

حسابدار

جنسیت: خانم

تحصیلات: کارشناسی به بالا

حقوق مصوب وزارت کار

بیمه دارد

مسلط به نرم افزار رستاک

ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰

سن زیر ۴۰ سال

ملوان آشپز

نویسنده : mainuser
۲۹ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۳۸

ملوان آشپز

حقوق: 13-14 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز مرخصی

افسردوم زیر 3000 با حقوق 45 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۹ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۳۵

افسر دوم زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرمهندس زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۸ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۲۶

سرمهندس زیر 3000

حقوق: 25 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: خارک- استندبای سکوهای نفتی

مرضی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان استراحت کامل پرداخت می شود+هزینه ایاب و ذهاب

کاپیتان زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۵ مرداد, ۱۴۰۲
۱۴:۰۸

کاپیتان زیر 500

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: 20 روز کار و 10 روز مرخصی

 

کاپیتان زیر 3000با حقوق 80 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۵ مرداد, ۱۴۰۲
۱۴:۰۳

کاپیتان زیر 3000

حقوق 80 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگر زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۲۴ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۵۰

کاربر موتور زیر 750

موتور خانه تحویل بگیرد

حقوق: 30 میلیون تومان

شناور: صیادی زیر 500

بیمه دارد

پورسانت ماهی دارد

مسیر: بوشهر-بندرعباس

مرخصی: 4 ماه کار و 2 هفته استراحت

زمان استراحت: با حقوق

مهندس 3 زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۴ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۴۷

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: یدک کش و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرلنگه-بندرعباس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان مرخصی: توافقی

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۳ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۰۹

کاپیتان زیر 3000

حقوق 75 تا 80 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان AB

نویسنده : mainuser
۲۳ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۰۵

ملوانAB

حقوق: توافقی

مسیر: حوزه دریای خزر

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۳ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۲۹

ملوان زیر 500

حقوق 10 میلیون تومان

شناور: تفریحی زیر 500

بیمه دارد

مسیر: کیش

مرخصی: 25 روز و 5 روز مرخصی

ملوان آشپز

نویسنده : mainuser
۲۳ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۲۷

ملوان آشپز

حقوق 13 تا 14 میلیون تومان

شناور:تک و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

سکند کوک

نویسنده : mainuser
۲۲ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۱۵

سکند کوک

حقوق 15 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 60 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۱۴

کاپیتان زیر 3000

حقوق 60 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۰۰

افسر دوم زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

آشپز با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۱۸ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۰۸

آشپز

حقوق توافقی

شناور: صیادی

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-دریای عمان

سه ماه کار و سه ماه استراحت

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۱۸ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۵۹

کاربر موتور زیر 750

شناور: سینگل

بیمه دارد

حقوق 12 میلیون تومان

مسیر: بوشهر

مرخصی: 30-7

افسر دوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۹

افسر دوم زیر 3000

حقوق : 45 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۶

افسر دوم زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر:بوشهر-دیر-قطر

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۲

کاپیتان زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر:بوشهر-دیر-قطر

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

سكند كوك

نویسنده : mainuser
۱۶ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۵

سكند كوك

شناور: كانتينربر زير 3000

بيمه

حقوق: 15-18 ميليون تومان

قرارداد سه ماهه

بندرعباس-جبلعلي

ملوان زیر 500 با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۴۰

ملوان زير 500

حقوق: 10 ميليون تومان

شناور: تفريحي زير 500

بيمه دارد

مسير: كيش

مرخصي: 25-5

افسر دوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۵ مرداد, ۱۴۰۲
۱۴:۴۶

افسر دوم زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-جبلعلی

سی روز کار و 15 روز مرخصی

ملوان جوشکار

نویسنده : mainuser
۱۵ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۵۷

ملوان جوشکار

حقوق: 16 میلیون تومان

داشتن سابقه الزامیست

چابهار

شناور: لایروب زیر 3000

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

بیمه دارد

سرمهندس زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۴ مرداد, ۱۴۰۲
۱۴:۴۵

سرمهندس زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

سوپلای بوت زیر 3000

بیمه دارد

افریقای جنوبی

مرخصی: توافقی

افسر دوم زیر 500

نویسنده : mainuser
۱۴ مرداد, ۱۴۰۲
۰۹:۵۷

افسر دوم زیر 500

حقوق 25 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 500

بیمه دارد

لاشینگ دارد

قرارداد 3 ماهه

بندرعباس-حوزه خلیج فارس

سرمهندس زیر 3000 برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۹ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۴۱

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق یکماه استراحت: نصف حقوق اصلی

کاپیتان زیر 3000

نویسنده : mainuser
۹ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۳۹

کاپیتان زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق یکماه استراحت: نصف حقوق اصلی

افسر دوم زیر 3000

نویسنده : mainuser
۹ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۳۶

افسر دوم زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی:طبق قانون اداره کار

ملوان زیر 500 کارکرده

نویسنده : mainuser
۸ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۰۶

ملوان زیر 500 کارکرده

حقوق 10 تا 12 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

 

ملوان زیر 500

نویسنده : mainuser
۸ مرداد, ۱۴۰۲
۱۱:۵۷

ملوان زیر 500

حقوق 10 تا 12 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

سکند کوک

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۴:۱۵

سکند کوک

حقوق 11/500/000 تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 500

بیمه دارد

بندر مغان

سکماه کار و یکماه استراحت

حقوق یکماه استراحت: 8/500/000 تومان

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۰:۱۵

کاربر موتور زیر 750

بیمه دارد

حقوق 14 میلیون تومان

مسیر: بوشهر

مرخصی: 30 روز کار و 7 روز مرخصی

شناور: سینگل

ملوان آشپز با حقوق 13میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۱۰:۱۳

ملوان آشپز

حقوق 13 میلیون تومان

مسیر: بوشهر

بیمه دارد

مرخصی: 30 روز کار و 7 روز مرخصی

شناور: سینگل

افسر دوم زیر 500

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۰۹:۴۸

افسر دوم زیر 500

حقوق: 13/500/000 تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: بوشهر

مرخصی: 28 روز کار و 28 روز استراحت

زمان مرخصی: حقوق کامل پرداخت می شود

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۰۹:۴۵

کاربر موتور زیر 750

حقوق: 12-13 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس

سه ماه کار و 15 روز استراحت

ملوان AB

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۰۹:۴۲

ملوان AB

حقوق: توافقی

شناور: کرین بارج

بیمه دارد

مسیر: بوشهر- داخلی ، بندرعباس-داخلی

دو ماه کار و یکماه استراحت

سرمهندس زیر 3000

نویسنده : mainuser
۷ مرداد, ۱۴۰۲
۰۹:۳۹

سرمهندس زیر 3000

حقوق 45 تا 50 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۳ مرداد, ۱۴۰۲
۱۳:۵۷

کاربر موتور زیر 750

حقوق 13 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

ملوان AB با حقوق 18 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۰۵

ملوان AB

حقوق 18 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

مسیر: دریای خزر

 

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۱۵

کاربر موتور زیر 750

حقوق: 12 میلیون تومان به بالا

شناور: کرن بارج

بیمه: تامین اجتماعی و تکمیلی

مسیر: بوشهر-داخلی و بندرعباس-داخلی

دو ماه کار و یکماه استراحت

یکماه استراحت حقوق کامل

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۱ مرداد, ۱۴۰۲
۱۲:۱۲

کاربر موتور زیر 750

شناور: تک و بارج

حقوق: از 12 الی 15 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس

سه ماه کار و 15 روز مرخصی

بیمه دارد

ملوان نامحدود با حقوق 12 میلیون

نویسنده : mainuser
۳۱ تیر, ۱۴۰۲
۱۲:۰۰

ملوان نامحدود 

نوع شناور : تک و بارج

حقوق: 10 تا 12 میلیون

بیمه دارد 

کار و مرخصی : 3 ماه کار 15 روز استراحت 

مسیر حر کت : حوزه خلیج فارس  

 

الکتریشین ETR با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۸ تیر, ۱۴۰۲
۱۵:۲۲

الکتریشین ETR

حقوق 50 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

قرارداد 4-6 ماهه

ملوان AB با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲۶ تیر, ۱۴۰۲
۱۰:۳۱

ملوان AB

حقوق توافقی

کشتی: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان آشپز با حقوق 14 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۵ تیر, ۱۴۰۲
۱۲:۴۶

ملوان آشپز زیر 500

حقوق 14 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

مسیر: لنگرگاه-حوزه خلیج فارس

دو ماه کار و دو ماه استراحت

دو ماه استراحت بدون حقوق و بیمه

کاپیتان زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۴ تیر, ۱۴۰۲
۱۴:۱۷

کاپیتان زیر 500

حقوق 35 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

ملوان AB

نویسنده : mainuser
۲۴ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۱۱

ملوان AB

حقوق 14 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 100 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۰۹

کاپیتان زیر 3000

حقوق 100 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۰۸

افسر دوم زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۲۴ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۰۳

کاربر موتور زیر 750 صفر

بیمه دارد

لاشینگ دارد

حقوق 10 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-دبی

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

کاربر موتور بالای 750

نویسنده : mainuser
۲۱ تیر, ۱۴۰۲
۱۲:۰۰

کاربر موتور بالای 750

حقوق 17 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

مهندس 2 زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۴۳

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 55 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی :طبق قانون اداره کار

ملوان آشپز با حقوق 13میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۳۸

ملوان آشپز

حقوق 13 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

کاربر موتور بالای 750

نویسنده : mainuser
۲۰ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۳۳

کاربر موتور بالای 750

حقوق 14 میلیون تومان به بالا

مسیر: حوزه دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مهندس 3 زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۹ تیر, ۱۴۰۲
۱۲:۵۰

مهندس 3 زیر 3000

حقوق تا 35 میلیون تومان

شناور: تانکر بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

کاپیتان بالای 3000

نویسنده : mainuser
۱۹ تیر, ۱۴۰۲
۱۲:۴۸

کاپیتان بالای 3000

حقوق 150 میلیون تومان

شناور: تانکر بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: حوزه دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

کاربر موتور زیر 750

نویسنده : mainuser
۱۹ تیر, ۱۴۰۲
۱۱:۵۰

کاربر موتور زیر 750

موتورخانه تحویل بگیرد

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بوشهر-قطر-کویت

سه ماه کار و 15 روز استراحت

ملوان کارکرده

نویسنده : mainuser
۱۷ تیر, ۱۴۰۲
۱۰:۳۱

ملوان کارکرده

حقوق 11 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

افسردوم زیر 500 با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ تیر, ۱۴۰۲
۱۰:۲۹

افسر دوم زیر 500

حقوق 15 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: هرمزگان -جبعلی

یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق یکماه استراحت نصف

 

سکند کوک با حقوق 18 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۴ تیر, ۱۴۰۲
۰۹:۰۹

سکند کوک

حقوق 18 میلیون تومان

شناور: کارگو نامحدود

مسیر: حوزه دریای خزر

الکتریشین با حقوق 30 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۴ تیر, ۱۴۰۲
۰۹:۰۶

الکتریشین

حقوق 30 میلیون تومان

مسیر: حوزه دریای خزر

شناور: کارگو نامحدود

افسر دوم بالای 3000

نویسنده : mainuser
۱۴ تیر, ۱۴۰۲
۰۹:۰۵

افسر دوم بالای 3000

حقوق بالای 80 میلیون تومان

مسیر: حوزه دریای خزر

شناور: کارگو نامحدود

افسردوم زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۱۵

افسر دوم زیر 3000

حقوق 40 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: لندینگ کرافت

مسیر: بندرعباس-امارات

30 روز کار و 5 روز استراحت

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 38 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ خرداد, ۱۴۰۲
۰۳:۴۰

افسر دوم زیر 3000

حقوق 38 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کانتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس - داخلی

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز مرخصی

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 37 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ خرداد, ۱۴۰۲
۰۳:۳۷

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 37 میلیون تومان

شناور: کانتینر بر زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: بندرعباس-داخلی

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز مرخصی

 

ملوان با حقوق 8 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ خرداد, ۱۴۰۲
۰۳:۳۰

ملوان زیر 500

حقوق 8 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

شناور: تک و بارج

بیمه: دارد

ملوان بالای 500 با حقوق 14 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۳۵

ملوان بالای 500

حقوق 14 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تانکر زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

مهندس 2 زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۳۴

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تانکر زیر 3000

مسیر: دریای خزر

قرارداد 4 ماهه

کاربر موتور بالای 750 با حقوق 16 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۳۱

کاربر موتور بالای 750

داشتن حداقل 5 سال سابقه الزامیست

حقوق 16 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: لایروب زیر 3000

حوضچه پارسیان

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۴

افسر دوم زیر 3000

حقوق 40 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

بیمه دارد

 

مهندس 3 زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۰

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 23 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

افسر دوم زیر 500 با حقوق 18 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۱۳

افسر دوم زیر 500

حقوق 18 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس-امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

 

افسر دوم زیر 500 با حقوق 18 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۹ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۲۴

افسر دوم زیر 500

حقوق 18 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرلنگه-دبی

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

افسر اول زیر 3000 با حقوق 52 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۹ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۲۲

افسر اول زیر 3000

حقوق 52 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

بیمه دارد

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 42 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۹ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۱۹

افسر دوم زیر 3000

حقوق 42 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

بیمه دارد

 

سرملوان با حقوق 23 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۹ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۱۶

سرملوان

حقوق 23 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو بالای 750

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاربر موتور بالای 750 با حقوق 16 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۹ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۱۵

کاربر موتور بالای 750

حقوق 16 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو بالای 750

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۸ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۰

افسردوم زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت

بیمه دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس-داخلی و حوزه خلیج فارس

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز استراحت

کاپیتان زیر 500 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۷ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۰۸

کاپیتان زیر 500

حقوق 40 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: یدک کش

کشتی رو از بندرعباس ببرن دبی برای داک

دو ماه کامل دبی باشه

 

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۳۰

مهندس 2 زیر 3000

حقوق 40 میلیون تومان

شناور: کارگو بالای 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 500 با حقوق 20 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۸

افسر دوم زیر 500

حقوق 20 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 500

مسیر: بندرعباس-امارات

بیمه دارد

لاشینگ دارد

یکماه کار و 5 روز استراحت

 

ملوان AB با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۳

ملوان AB

داشتن سابقه الزامیست

حقوق 15 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاپیتان زیر 500 با حقوق 20 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ خرداد, ۱۴۰۲
۰۶:۲۱

کاپیتان زیر 500

حقوق 20 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: لایروب زیر 3000

مسیر: پارس جنوبی

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

 

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 45 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳ خرداد, ۱۴۰۲
۰۷:۱۸

سرمهندس زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

حوزه خلیج فارس

یکماه کار و یک ماه استراحت

حقوق یکماه استراحت کامل پرداخت می گردد

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

بیمه دارد

 

کاربر موتور با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۴:۳۸

کاربر موتوری که موتور خانه را تحویل بگیرد

حقوق توافقی

شناور: کروبوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-عسلویه

مرخصی: 45 روز کار و 15 روز استراحت

زمان استراحت با حقوق

هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می...

کاپیتان زیر 500 حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۴:۳۵

کاپیتان زیر 500

حقوق توافقی

شناور: کروبوت زیر 500

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-عسلویه

مرخصی: 45 روز کار و 15 روز استراحت

زمان استراحت با حقوق

هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می گردد

 

ملوان بالای 500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۴:۲۹

ملوان بالای 500

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: لایروب زیر 3000

مسیر: قشم

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

کاربر موتور بالای 750 برای کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۵۶

کاربر موتور بالای 750

حقوق: نیروی با سابقه 15-17 میلیون تومان و نیروی صفر:  12 میلیون تومان

بیمه دارد

شماور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۵۴

سرمهندس زیر 3000

حقوق 55 میلیون تومان

بیمه دارد

شماور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 65 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۵۲

کاپیتان زیر 3000

حقوق 65 میلیون تومان

بیمه دارد

شماور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 45 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۵۰

افسر دوم زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

بیمه دارد

شماور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۴۷

سرمهندس زیر 3000

حقوق 40 میلیون تومان

شناور: سوپلای زیر 3000

مسیر: بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: توافقی

سرملوان با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲ خرداد, ۱۴۰۲
۰۲:۴۵

سرملوان

حقوق توافقی

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

شناور: کارگو زیر 3000

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

الکتریشین با حقوق 60 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۵۶

ETR الکتریشین

بیمه دارد

حقوق: 60 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان استراحت: حداقل اداره کار

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 100 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۵۳

کاپیتان زیر 3000

DP مدرک

بیمه دارد

حقوق 100 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: یکماه کار و یکماه استراحت

حقوق زمان استراحت: حداقل اداره کار

ملوان بالای 500 با حقوق 14 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۴۹

ملوان بالای 500

حقوق 14 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی طبق قانون اداره کار

الکتریشین ETR با حقوق 35 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۴۶

ETR الکتریشین

حقوق 35 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کروبوت

مسیر: عسلویه -سکوهای پارس جنوبی

مرخصی: 30 روز کار و 10 روز مرخصی

مرخصی با حقوق

سرمهندس زیر 3000 برای لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۳۲

سرمهندس زیر 3000

حقوق: 23/500/000 تومان

بیمه دارد

شناور: لندینگ کرافت زیر 500

مسیر: کیش

مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

ملوان آشپز بالای500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۳۰

ملوان آشپز بالای 500

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور صیادی زیر 3000

مسیر: بندرعباس-دریای عمان

مرخصی: 4 ماه کار و 4 ماه استراحت

حقوق 4 ماه استراحت: حداقل حقوق اداره کار

 

سرمهندس زیر 3000 حقوق 45 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۱۷

سرمهندس زیر 3000

بیمه دارد

حقوق 45 میلیون تومان

شناور: سوپلای بوت

مسیر: بندرلنگه-جزیره لاوان

یکماه کار و 14 روز استراحت

حقوق زمان استراحت: 15 میلیون تومان

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 55 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۱۴

کاپیتان زیر 3000

حقوق 55 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: سوپلای بوت

مسیر: بندر لنگه- جزیره لاوان

مرخصی: یکماه کار و 14 روز استراحت

حقوق زمان استراحت: 15 میلیون تومان

ملوان جوشکار با حقوق 9 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۰۹

ملوان جوشکار

حقوق 9 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 30 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۴۴

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو بالای 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرملوان با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۴۲

سرملوان

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 22 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۳۸

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 22میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سکند کوک با حقوق 20 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۳۵

سکند کوک

حقوق 20 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۳۴

کاربر موتور زیر 750

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسر دوم زیر 500 با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۲:۵۶

افسر دوم زیر 500

حقوق 15 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 500

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس-دبی

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز استراحت

 

افسر دوم زیر 500 با حقوق 20 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۲:۵۲

افسر دوم زیر 500

حقوق 20 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 500

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: کیش چارک

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

سکند کوک با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۲:۴۷

سکند کوک

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 30 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۲:۴۴

مهندس 3 زیر 3000

شناور لندینگ کرافت

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس امارات

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

کاربرموتور با حقوق 11 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۲۱

کاربر موتور

شناور سینگل

حقوق 11 میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس- دبی

مرخصی: 2 ماه کار و یکماه استراحت

یکماه استراحت حقوق کامل پرداخت می شود

ملوان آشپز زیر 500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۱۸

ملوان آشپز زیر 500

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور تک و بارج

مسیر: بندرعباس امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

ملوان بالای 500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۱۵

ملوان بالای 500

حقوق 12 میلیون تومان

هرمزگان

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز مرخصی

شناور: لایروب زیر 3000

سکند کوک با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۱۲

سکند کوک

حقوق توافقی

بیمه دارد

شناور: کارگو بالای 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاربر موتور بالای 750 با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۳:۱۷

کاربر موتور بالای 750

با سابقه

حقوق 15 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

شناور: کارگو زیر 3000

افسر دوم زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۳:۱۱

افسر دوم زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

شناور: کارگو زیر 3000

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 45 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۳:۰۸

کاپیتان زیر 3000

حقوق 45 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

شناور: کارگو زیر 3000

 

ملوان AB با حقوق توافقی برای روسیه

نویسنده : mainuser
۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۲:۴۸

AB ملوان

حقوق توافقی

مسیر: روسیه

قرارداد 4 تا 6 ماهه

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۰۰

کاپیتان زیر 3000

بیمه  دارد

شناور کارگو زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون وزارت کار

کاپیتان زیر 500 با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۵۳

کاپیتان زیر 500

حقوق توافقی

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

کاربر موتور با حقوق 15 میلیون تومان برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۴۶

کاربر موتور

حقوق 15 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

موتورخانه تحویل بگیرد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: سه ماه کار و 15 روز مرخصی

ملوان زیر 500 با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۴۲

ملوان

حقوق 10 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: سه ماه کار و 15 روز مرخصی

 

ملوان آشپز با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۳۷

ملوان آشپز

حقوق 10 میلیون تومان

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور: تک و بارج

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: سه ماه کار و 15 روز مرخصی

 

سرمهندس زیر 3000 با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۴:۳۲

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی: 30 روز کار و 30 روز استراحت

حقوق زمان استراحت:12 میلیون تومان

شناور: ساپلای بوت زیر 3000

 

سکند کوک با حقوق 17 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۲۸

سکند کوک

حقوق 17 میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

شناور: کارگو زیر 3000

ملوان آشپز با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۸:۳۲

ملوان آشپز

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه:دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بوشهر-دبی

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز استراحت

مهندس 2 زیر 3000 با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۹ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۵۲

مهندس 2 زیر 3000

حقوق توافقی

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر کیش

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز مرخصی

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

کاربر موتور بالای 750 برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۸:۰۷

کاربر موتور بالای 750

حقوق 15 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

کاربر زیر 750 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۷:۵۷

کاربر موتور زیر 750

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: سینگل

بیمه: دارد

مسیر: عسلویه-پارس جنوبی

مرخصی: 30 روز کار و 7 روز مرخصی

کاربر موتور بالای 750 با تجربه با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۵۳

کاربر موتور بالای 750 با تجربه

حقوق 15 میلیون تومان

شناور: کارگو نامحدود

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان آشپز با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۲۳

ملوان آشپز

حقوق 12 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز استراحت

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

شناور: تک و بارج

ملوان با حقوق 12 میلیون برای لایروب

نویسنده : mainuser
۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۵۶

ملوان

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه: دارد

مسیر: قشم

شناور: لایروب

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

ملوان جوشکار با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۴۹

ملوان جوشکار

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه: دارد

مسیر: قشم

شناور: لایروب

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز استراحت

افسردوم زیر 3000 با حقوق 25 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۱۰

افسر دوم زیر 3000

حقوق 25 میلیون تومان

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 28 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۶:۰۴

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 28 میلیون تومان

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

مسیر: کیش

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز استراحت

 

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 60 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲
۰۵:۵۸

کاپیتان زیر 3000

حقوق 60 میلیون تومان

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

مسیر: کیش

مرخصی: 24 روز کار و 6 روز استراحت

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر500

نویسنده : mainuser
۳۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۴۷

مهندس سوم زیر 3000

نوع شناور : کارگو زیر 500

حقوق : 25 میلیون تومان 

بیمه  دارد 

موتور خانه  تحویل گرفته شود 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

کاربر موتور زیر 750 برای شناور کارگو زیر500

نویسنده : mainuser
۳۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۳۷

کاربر موتور زیر 750

نوع شناور : کارگو  زیر 500

حقوق: 15 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

ملوان جوشکار با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۳۰

ملوان جوشکار

حقوق 12 میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر: قشم

مرخصی: 18 روز کار و 12 روز مرخصی

شناور لایروب

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 15 میلیون تومان به بالا

نویسنده : mainuser
۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۲۴

مهندس 3 زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

شناور تک و بارج

مسیر: خرمشهر- کویت

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز استراحت

ملوان آشپز زیر 500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۸ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۴۹

ملوان آشپز زیر 500

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: یدک کش و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: توافقی

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 30 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۸ فروردین, ۱۴۰۲
۰۴:۰۹

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سکند کوک با حقوق 500 دلار برای شناور کانتینربر

نویسنده : mainuser
۲۸ فروردین, ۱۴۰۲
۰۴:۰۴

سکند کوک

حقوق: 300-500 دلار

شناور: کاتینربر زیر 3000

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مهندس سوم زیر 3000 با حقوق 28 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۶ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۱۳

مهندس 3 زیر 3000

حقوق: 28 میلیون تومان

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: کیش

مرخصی: 24 روز و 6 روز مرخصی

افسر دوم زیر 500 با حقوق 15 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۴۵

افسر دوم زیر 500

حقوق: 15 میلیون تومان

شناور: دوبه زیر 500

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بوشهر-بندرعباس-دبی

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

کاپیتان نامحدود با حقوق 190 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۱ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۲۶

کاپیتان نامحدود

حقوق 190 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانورن وزارت کار

ملوان AB با حقوق 16 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۱ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۲۱

AB ملوان

حقوق 16 میلیون تومان

شناور کارگو بالای 3000

مسیر: دریای خزر

 

فیتر با حقوق توافقی برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۲۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۱۱

فیتر- جوشکار

حقوق توافقی

بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی

هزینه ایاب و ذهاب دارد

مسیر: حوزه خلیج فارس

مرخصی: 45 روز کار و 15 روز مرخصی

در زمان مرخصی بیمه دارد و حقوق پرداخت می شود

شناور: سوپلای بوت...

کاپیتان زیر 500 با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۱۹ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۴۵

کاپیتان زیر 500

حقوق: توافقی- 20 میلیون تومان به بالا

شناور: کروبوت

بیمه: دارد

مسیر: بندرعباس-عسلویه-جاسک

مرخصی: 45 روز کار و 15 روز استراحت

درزمان استراحت: بیمه و حقوق پرداخت می گردد

افسر اول بالای 3000 با حقوق 90 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۹ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۳۸

افسر اول نامحدود

حقوق: 90 میلیون تومان

شناور: کارگو نامحدود

مسیر: دریای خزر

 

کاربر موتور بالای 750 با حقوق 23 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۱۸

کاربر موتور بالای 750

حقوق: 23 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان AB حقوق 23 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۱۴

AB ملوان

حقوق: 23 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرملوان کارکرده با حقوق 25 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۰۸

سرملوان

حقوق: 25 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسردوم زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۰۴

افسر دوم زیر 3000

حقوق: 40 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 80 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۷ فروردین, ۱۴۰۲
۰۵:۵۹

کاپیتان زیر 3000

حقوق 80 میلیون تومان

بیمه :دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی :طبق قانون اداره کار

ملوان ab برای شناور کارگو زیر 30000

نویسنده : mainuser
۱۵ فروردین, ۱۴۰۲
۰۹:۲۷

ملوان ab 

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق: 15 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

کاپیتان زیر 500 برای شناور سینگل

نویسنده : mainuser
۱۵ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۲۷

کاپیتان زیر 500

حقوق توافقی

بیمه :دارد

مسیر: بندر امام خمینی

شناور: سینگل

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

ملوان با حقوق 9 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۴ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۲۵

ملوان

حقوق 9 میلیون تومان

مرخصی: سه ماه کار و 15 روز استراحت

شناور: تک و بارج

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس- امارات

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۴ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۲۱

کاربر موتور زیر 750

حقوق 12 میلیون تومان

مرخصی: سه ماه کار و 15 روز استراحت

شناور: تک و بارج

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس- امارات

 

الکتریشین با حقوق 33 میلیون تومان برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۱۴ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۰۲

الکتریشین

حقوق 33 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

بیمه: دارد

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سکند کوک برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۳۹

سکند کوک 

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق : 14 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : دریای خزر 

مرخصی : توافقی 

فیتر برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۱۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۲۹

فیتر 

نوع شناور : سوپلای بوت زیر 3000

حقوق : توافقی 

بیمه دارد 

کار و مرخصی : 23 روز کار 7 روز استراحت  

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

افسر دوم زیر 3000 یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۱۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۸:۱۰

افسر دوم زیر 3000 

نوع شناور : سوپلای بوت زیر 3000

حقوق : توافقی 

یک ماه کار یک ماه استراحت 

ماه استراحت با حقوق 

بیمه دارد 

مسیر حرکت:حوزه خلیج فارس 

کاپیتان زیر 500 برای شناور کارگو با حقوق 30 میلیون

نویسنده : mainuser
۱۰ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۵۱

کاپیتان زیر 500 

نوع شناور : کارگو زیر 500

حقوق : 30 میلیون تومان 

 بیمه و لاشینگ دارد 

مرخصی : به صورت توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

کاپیتان زیر 500 با حقوق 27 میلیون تومان برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۶ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۴۵

کاپیتان زیر 500

حقوق 27 میلیون تومان

شناور:تک و بارج

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس امارات

سه ماه کار و 15 روز مرخصی

اگر سفری هم باشه روزی یک میلیون تومان پرداخت میشود

کاربر موتور با حقوق 12 میلیون تومان برای کارگو زیر3000

نویسنده : mainuser
۶ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۳۸

کاربر موتور زیر یا بالای 750

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون وزارت کار

بیمه: دارد

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان برای کروبوت

نویسنده : mainuser
۶ فروردین, ۱۴۰۲
۰۶:۲۹

کاپیتان زیر 3000

حقوق 50 میلیون تومان

شناور: کروبوت زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: عسلویه-پارس جنوبی

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز مرخصی

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 36 میلیون تومان برای کارگو

نویسنده : mainuser
۵ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۴۲

سر مهندس زیر 3000

حقوق 36 میلیون تومان

بیمه: دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 23 میلیون تومان برای کارگو

نویسنده : mainuser
۵ فروردین, ۱۴۰۲
۰۷:۳۸

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 23 میلیون تومان

بیمه: دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

کاربر موتور بالای 750 برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۲۷ اسفند, ۱۴۰۱
۰۵:۵۶

کاربر موتور زیر 750 

نوع شناور : لندینگ کرافت زیر 3000

حقوق : 12 میلیون تومان 

بیمه و لاشینگ دارد 

کار و مرخصی : 22 روز کار 8 روز استراحت 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۲۷ اسفند, ۱۴۰۱
۰۵:۳۳

مهندس سوم زیر 3000

نوع شناور : لندینگ کرافت زیر  3000

حقوق : 30 میلیون تومان 

بیمه و لاشنگ دارد 

کار و مرخصی : 22 روز کار 8 روز استراحت 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس

افسر دوم زیر 3000 برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۲۷ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۴۹

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور : لندینگ کرافت زیر 3000

حقوق : 34 میلیون تومان 

بیمه و لاشینگ دارد 

کار و مرخصی : 22 روز کار 8 روز استراحت 

 

ملوان با حقوق 10 میلیون تومان برای شناور مسافربری

نویسنده : mainuser
۲۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۶:۳۷

ملوان زیر 500 برای مهمانداری

حقوق: 10 میلیون تومان

مسیر: کیش

بیمه: دارد

شناور: مسافربری

مرخصی: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

مهندس 2 زیر 3000 با حقوق توافقی

نویسنده : mainuser
۲۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۱۴

مهندس 2 زیر 3000

حقوق توافقی

شناور: کروبوت زیر 3000

مسیر: عسلویه - پارس جنوبی

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز استراحت

بیمه: دارد

 

سکند کوک با حقوق 15 میلیون تومان برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۲۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۱۳

سکند کوک

حقوق 15 میلیون تومان

بیمه دارد

شناور: کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

ملوان AB با حقوق 10 میلیون تومان برای کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۱:۳۴

AB ملوان

حقوق 10 میلیون تومان

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ اسفند, ۱۴۰۱
۰۷:۰۶

کاپیتان زیر 3000

حقوق 50میلیون تومان

کروبوت زیر 3000

مسیر: عسلویه -پارس جنوبی

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز مرخصی

بیمه دارد

افسر اول زیر 3000 با حقوق 35 میلیون

نویسنده : mainuser
۲۲ اسفند, ۱۴۰۱
۰۷:۰۳

افسر اول زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

کروبوت زیر 3000

مسیر: عسلویه -پارس جنوبی

مرخصی: 23 روز کار و 7 روز مرخصی

مسلط به زبان باشد

بیمه دارد

 

مهندس 3 زیر 3000 با حقوق 30 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ اسفند, ۱۴۰۱
۰۵:۰۸

مهندس 3 زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

شناور تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز مرخصی

افسردوم زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۲۲ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۵۹

افسر دوم زیر 3000

شناور: کارگو زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

 

کاپیتان زیر 500 با حقوق 25 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۱ اسفند, ۱۴۰۱
۰۸:۰۱

کاپیتان زیر 500

حقوق 25 میلیون تومان

مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز استراحت

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

شناور: تک و بارج

کاربر موتور بالای 750 با حقوق 12 میلیون تومان برای شناور لندینگ کرافت زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۰ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۳۷

کاربر موتور بالای 750

حقوق 12 میلیون تومان

شناور لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس

مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 60 میلیون تومان برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۲۰ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۳۱

سرمهندس زیر 3000

حقوق 60 میلیون تومان

بیمه:دارد+تکمیلی

شناور: سوپلای بوت زیر 3000

مسیر: حوزه خلیج فارس

تایم استراحت: 28 روز کار و 28 روز مرخصی

حقوق تایم کار و استراحت با هم 60 میلیون تومان

ملوان نامحدود برای لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۱۸ اسفند, ۱۴۰۱
۰۷:۵۶

ملوان نامحدود 

نوع شناور : لندینگ کرافت

بیمه و لاشینگ دارد 

حقوق : 10 میلیون تومان 

کار و مرخصی : 23 روز کار 8 روز استراحت 

 

ملوان آشپز زیر 500 با حقوق 11 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۶ اسفند, ۱۴۰۱
۰۳:۰۹

ملوان آشپز زیر 500

حقوق 11 میلیون تومان

شناور: سینگل

مسیر: بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

افسر اول زیر 3000 با حقوق 35 میلیون تومان برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۶ اسفند, ۱۴۰۱
۰۱:۳۹

افسر اول زیر 3000

حقوق 35 میلیون تومان

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

بیمه: دارد

شناور: کارگو زیر 3000

 

ملوانAB با حقوق توافقی برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۱۵ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۲۱

ABملون

حقوق توافقی

شناور لندینگ کرافت

بیمه:دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس-داخلی

شرایط کاری: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

 

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 10 میلیون تومان برای شناور تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱۵ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۰۹

کاربر موتور زیر 750

حقوق 10 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه : دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس- دبی

شرایط کار: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

 

کاربر موتور با حقوق 12 میلیون تومان برای لندینگ کرافت زیر 500

نویسنده : mainuser
۱۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۳:۱۲

کاربر موتور

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: لندینگ کرافت زیر 500

بیمه:دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس-داخلی

22 روز کار و 8 روز مرخصی

کاربرموتور زیر 750 با سابقه با حقوق 10 میلیون تومان برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۴۷

کاربر موتور با سابقه

حقوق 10 میلیون تومان

تک و بارج

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز مرخصی

ملوان با سابقه با حقوق 8 میلیون تومان برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۱۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۴۱

ملوان با سابقه

حقوق 8 میلیون تومان

تک و بارج

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندرعباس- امارات

مرخصی: 3 ماه کار و 15 روز مرخصی

آشپز دوم با حقوق توافقی برای شناور لندینگ کرافت زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۳۲

آشپز دوم

حقوق توافقی

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: کیش -داخلی

مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

ملوان بالای 500 با حقوق توافقی برای لندینگ کرافت زیر 3000

نویسنده : mainuser
۱۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۲۰

ملوان بالای 500

حقوق توافقی

شناور: لندینگ کرافت زیر 3000

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: کیش -داخلی

مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

ملوانAB با حقوق توافقی برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۹ اسفند, ۱۴۰۱
۰۶:۲۳

AB ملوان

حقوق توافقی

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

شناور لندینگ کرافت

مسیر: کیش-بندرعباس

شرایط مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

ملوان بالای 500 با حقوق توافقی برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۹ اسفند, ۱۴۰۱
۰۶:۱۶

ملوان بالای 500

حقوق توافقی

شناور لندینگ کرافت

بیمه: دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: کیش -بندرعباس

شرایط مرخصی: 22 روز کار و 8 روز مرخصی

سرمهندس زیر 3000 با حقوق توافقی برای شناور لندینگ کرافت

نویسنده : mainuser
۹ اسفند, ۱۴۰۱
۰۶:۱۰

سرمهندس زیر 3000

حقوق توافقی

شناور لندینگ کرافت

بیمه دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: کیش -حوزه خلیج فارس

شرایط مرخصی: 25 روز کار و 5 روز مرخصی

کاربر موتور با سابقه با حقوق 14 میلیون تومان برای کانتینربر زیر 3000

نویسنده : mainuser
۹ اسفند, ۱۴۰۱
۰۶:۰۲

کاربر موتور با سابقه

حقوق 14 میلیون تومان

کانتینربر زیر 3000

بیمه: دارد

مسیر: بندرعباس حوزه خلیج فارس

شرایط مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

مهندس سوم زیر 3000 با حقوق 30 میلیون تومان برای تک و بارج

نویسنده : mainuser
۹ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۱۷

مهندس سوم زیر 3000

حقوق 30 میلیون تومان

تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بندرعباس به امارات

سه ماه کار و 15 روز استراحت

کاربرموتور زیر 750 با حقوق 13 میلیون تومان برای شناور تک و بارج

نویسنده : mainuser
۸ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۱۰

کاربرموتور زیر 750 موتورخانه تحویل بگیرد

حقوق 13 میلیون تومان

شناور تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ: دارد

مسیر: بندر لنگه به دبی- دبی به خرمشهر

سه ماه کار و 15 روز مرخصی

افسر اول بالای 3000 با حقوق 90 میلیون تومان برای شناور کارگو نامحدود

نویسنده : mainuser
۸ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۲۶

افسر اول بالای 3000

حقوق 90 میلیون تومان

شناور کارگو نامحدود

مسیر: دریای خزر

مرخصی: ندارد

 

ملوان بالای 500 با حقوق 10 میلیون تومان برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۸ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۱۹

ملوان بالای 500

حقوق 10 میلیون تومان

شناور کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 33 میلیون تومان برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۷ اسفند, ۱۴۰۱
۰۳:۰۲

سرمهندس زیر 3000

حقوق 33 میلیون تومان

شناور کارگو زیر 3000

مسیر: دریای خزر

نیرو برای یک سفر

 

آشپز دوم با حقوق 12 میلیون تومان برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۷ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۵۵

آشپز دوم با حقوق 12 میلیون تومان

شناور کارگو زیر 3000

بیمه دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی: طبق قانون اداره کار

افسردوم زیر 3000 با حقوق 22 میلیون تومان برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۶ اسفند, ۱۴۰۱
۰۳:۲۱

افسردوم زیر 3000

حقوق 22 میلیون تومان

شناور کارگو

بیمه: دارد

مسیر: دریای خزر

مرخصی طبق قانون اداره کار

کاربر موتور زیر 750 با سابقه با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۴:۴۷

کاربر موتور زیر 750 با سابقه

حقوق 10 میلیون تومان

شناور یدک کش

بیمه دارد

مسیر: داخلی- اسکله بوشهر

وضعیت مرخصی: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

آشپز دوم با حقوق 18 میلیون تومان برای شناور سوپلای زیر 3000

نویسنده : mainuser
۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۲:۴۴

آشپز دوم 

حقوق 18 میلیون تومان

شناور سوپلای زیر3000

بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی دارد

مسیر: حوزه خلیج فارس

وضعیت مرخصی: 45 روز کار و 15 روز مرخصی

در ماه استراحت حداکثر حقوق پرداخت می شود

هزینه...

سرمهندس با حقوق 30 میلیون تومان برای شناور تک و بارج

نویسنده : mainuser
۴ اسفند, ۱۴۰۱
۰۱:۱۹

سرمهندس

حقوق 30 میلیون

 شناور تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بوشهر حوزه خلیج فارس

تایم کاری: 30 روز کار و 5 روز مرخصی

ملوان آشپز زیر 500 با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۷:۲۰

ملوان آشپز زیر 500

حقوق 12 میلیون تومان

شناور: تک و بارج

بیمه دارد

لاشینگ دارد

مسیر: بوشهر-حوزه خلیج فارس

تایم کاری: 25 روز کار و 5 روز استراحت

 

کاپیتان زیر 3000 با حقوق 50 میلیون تومان برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۱:۰۵

کاپیتان زیر 3000 

حقوق 50 میلیون تومان 

شناور سوپلای

بیمه دارد

مسیر:بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: توافقی

 

سرمهندس زیر 3000 با حقوق 40 میلیون تومان برای شناور سوپلای

نویسنده : mainuser
۳ اسفند, ۱۴۰۱
۰۱:۰۲

سرمهندس زیر 3000 

حقوق 40 میلیون تومان 

شناور سوپلای

بیمه دارد

مسیر:بوشهر-حوزه خلیج فارس

مرخصی: توافقی

 

آشپز دوم با حقوق 15 میلیون تومان برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۳۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۵:۱۵

آشپز دوم 

حقوق 15 میلیون تومان

حوزه خلیج فارس

بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی

هزینه ایاب و ذهاب دارد

شناور سوپلای بوت زیر 3000

45 روز کار و 15 روز مرخصی

در ماه استراحت حداکثر حقوق پرداخت می...

الکتریشین برای حوزه خلیج فارس دو ماه کار و دو ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۳۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۴:۴۸

الکتریشین ETR

شناور لوله گذار

حقوق روزی 2 میلیون تومان

مسیر: حوزه خلیج فارس

دو ماه کار و دو ماه استراحت

دو ماه استراحت بدون حقوق

مهندس سوم برای حوزه خلیج فارس دو ماه کار و دو ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۳۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۴:۲۰

مهندس سوم

شناور لوله گذار

حقوق 800 تا یک میلیون تومان

حوزه خلیج فارس

دو ماه کار و دو ماه استراحت

دو ماه استراحت بدون حقوق

 

کاربر موتور با سابقه برای حوزه خلیج فارس دوماه کار و 2 ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۳۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۳:۵۵

کاربر موتور با سابقه

شناور لوله گذار

دو ماه کار و دوماه استراحت

دو ماه استراحت بدون حقوق

حقوق روزی 800 هزار تا یک میلیون تومان

حوزه خلیج فارس

 

ملوان با سابقه 2 ماه کار و 2 ماه استراحت حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۳۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۳:۳۶

ملوان با سابقه زیاد

دو ماه کار و دو ماه استراحت

دو ماه استراحت بدون حقوق

حقوق : روزی 800 هزار تومان

شناور: لوله گذار

حوزه خلیج فارس

 

 

کاپیتان زیر 500 18 روز کار 12 روز استراحت

نویسنده : mainuser
۲۷ بهمن, ۱۴۰۱
۰۳:۲۲

کاپیتان زیر 500

نوع شناور : تک و بارج 

کار و مرخصی : 18 روز کار 12 روزاستراحت 

عیدی و پاداش و سنوات دارد 

حقوق: توافقی 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

الکترشین etr برای شناور کارگو بالای 3000

نویسنده : mainuser
۲۶ بهمن, ۱۴۰۱
۰۷:۴۲

الکتریشین ETR

نوع شناو ر: کارگو بالای 3000

حقوق : توافقی 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

کاربرموتو زیر 750 برای شناور کارگو زیر 500 با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۴ بهمن, ۱۴۰۱
۱۱:۵۹

سمت درخواستی:کاربرم.تور

حقوق:10میلیون تومان

حوزه خلیج فارس

بیمه دارد

25 روز کار 5 روز استراحت

افسر دوم زیر 500 برای حوزه خلیج فارس

نویسنده : mainuser
۲۴ بهمن, ۱۴۰۱
۰۷:۲۴

افسر دوم زیر 500 

نوع شناور : تک و بارج 

حقوق : توافقی 

بیمه و لاشینگ دارد 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

مهندس دوم نامحدود یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۲۴ بهمن, ۱۴۰۱
۰۷:۱۷

مهندس دوم نامحدود 

نوع شناور : سوپلای زیر 3000 با قدرت موتور بالای 3000

یک ماه کار یک ماه استراحت 

یک ماه استراحت با حقوق 

بیمه دارد 

حقوق : 90 میلیون تومان 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱
۱۱:۰۷

افسر دوم زیر 3000

نوع شناور : کارگو زیر 3000

بیمه دارد 

حقوق : توافقی 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 12 میلین تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱
۱۰:۵۷

کاربر موتور زیر 750 

حقوق : 12 میلیون تومان 

بیمه و لاشینگ دارد 

نوع شناور : تک و بارج 

مرخصی : توافقی 

موتور خانه تحویل گرفته شود 

کاربرموتو برای شناور کارگو زیر 500 با حقوق 10 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱
۱۰:۰۰

شناور:کارگوزیر500

حقوق:10میلیون تومان

بیمه دارد.

مرخصی:طبق قانون اداره کار

 

ملوان نامحدود برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱
۰۵:۴۳

ملوان نامحدود 

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق : 10 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

 

سکند کوک برای شناور کارگو زیر 3000

نویسنده : mainuser
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱
۰۵:۳۶

سکند کوک 

نوع شناور : کارگو زیر 3000

حقوق : 15 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مرخصی : توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

 

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور لندینگ کرافت زیر 500

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۲۰:۳۳

مهندس سوم زیر 3000

نوع شناور : لندینگ کرافت زیر 500

حقوق : 25 میلیون تومان 

بیمه و لاشینگ دارد 

مرخصی : ماهی 5 روز 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

سر مهندس زیر 3000 برای شناور کارگو

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۲۰:۲۳

سر مهندس زیر 3000

شناور : کارگو زیر 3000

حقوق : 35 تا 40 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مرخصی به صورت توافقی 

مسیر حرکت : دریای خزر 

کاربر موتور زیر 750 با حقوق 11 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۲۰:۱۴

کاربر موتور زیر 750 

حقوق : 10 تا 11 میلیون تومان

بیمه ولاشینگ دارد 

نوع شناور : تک و بارج 

مرخصی : به صورت توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

موتور خانه تحویل گرفته شود 

ملوان زیر 500 برای شناور تفریحی

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۱۶:۱۴

ملوان زیر 500 

نوع شناور : تفریحی زیر 500

حقوق : 10 میلیون تومان 

بیمه دارد 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

ماهی 5 روز  تولفقی 

 

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور سوپلای بوت

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۱۵:۵۸

مهندس سوم زیر 3000

شناور : سوپلای بوت زیر 3000

بیمه و هزینه ایاب و ذهاب دارد 

مرخص : 23 روز کار 7 روز استراحت 

حقوق : توافقی 

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

کاپیتان زیر 3000 برای شناور سوپلای بوت یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۲۲ بهمن, ۱۴۰۱
۱۵:۴۵

کاپیتان زیر 3000

نوع شناور : سوپلای بوت زیر 3000

بیمه تکمیلی و هزینه ایاب و ذهاب دارد 

حقوق: توافقی 

یک ماه کار یک ماه استراحت

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

( DP) مدرک دی پی مورد نیاز است 

کاربرموتور برای شناور کارگو زیر 500 با حقوق 9 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۷:۳۷

کاربرموتور

حقوق:9میلیون

نوع شناور:کارگوزیر500

بیمه دارد

دریای خزر

کاپیتان زیر500 برای شناور لندینگ کرافت یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۲۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۷:۰۷

کاپیتان زیر500

نوع شناور:لندینگ کرافت

یک ماه کار یک ماه استراحت

بیمه تکمیلی و لاشینگ دارد

حوزه خلیج فارس

حقوق:23میلیون تومان

حقوق مرخصی:12میلیون

 

 

ملوان آشپز حقوق 8میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۲۰ بهمن, ۱۴۰۱
۰۵:۵۰

ملوان آشپز

حقوق:8/000/000 تومان

بیمه ولاشینگ دارد

مسیر حرکت:حوزه خلیج فارس

مرخصی:توافقی

نوع شناور:تک وبارج

کاربر موتور بالای 750 2 ماه کار 15 روز استراحت

نویسنده : mainuser
۱۹ بهمن, ۱۴۰۱
۰۹:۵۶

 750 کاربر موتور بالای

شناور:سوپلای بوت زیر 3000

بیمه و هزینه ایاب و ذهاب دارد 

دو ماه کار 15 روز استراحت 

حقوق : 13 میلیون تومان

مسیر حرکت : حوزه خلیج فارس 

 

سرمهندس زیر 3000 یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۱۹ بهمن, ۱۴۰۱
۰۹:۱۱

سرمهندس زیر 3000

شناور : سوپلای بوت زیر 3000

یک ماه کار یک ماه استراحت 

بیمه تکمیلی و هزینه ایاب و ذهاب دارد 

حقوق : توافقی 

 

سکند کوک برای شناور کارگو زیر 300 با حقوق 15میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۱۹ بهمن, ۱۴۰۱
۰۶:۲۸

سکند کوک

برای شناور کارگو زیر 3000

با حقوق 15میلیون تومان

بیمه دارد

مسیر حرکت شمال

کاربر موتور بالای 750 برای شناور کارگو با حقوق 12 میلیون تومان

نویسنده : mainuser
۵ بهمن, ۱۴۰۱
۰۲:۰۶

کاربر موتور بالای 750

برای شناور کارگو

با حقوق 12 میلیون تومان

با بیمه

کاربر زیر 750 با حقوق 13 میلیون تومان یک ماه کار یک ماه استراحت

نویسنده : mainuser
۵ بهمن, ۱۴۰۱
۰۱:۵۹

کاربر زیر 750

با حقوق 13 میلیون تومان

یک ماه کار یک ماه استراحت

با بیمه

شناور سوپلای

ملوان زیر 500 برای شناورتک و بارج با حقوق 7 تا 8 میلیون

نویسنده : mainuser
۵ بهمن, ۱۴۰۱
۰۱:۴۵

ملوان زیر 500

برای شناورتک و بارج

با حقوق 7 تا 8 میلیون

بیمه و لاشبنگ دارد